Palvelut

Olemme avain­henki­löiden arviointiin ja kehittämiseen erikoistunut yritys. Meidän laatumme tae on kokemuksen kautta syntynyt organisaatiopsykologian ja liiketoiminnan ymmärtäminen.

Executive Coaching

Coaching on voimallisin menetelmä henkilökohtaiseen kehittymiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Se auttaa keskittymään liiketoiminnan kannalta olennaiseen ja luo sopivaa painetta siirtyä sanoista tekoihin.

Johtoryhmätyön kehittäminen

Menestyvässä organisaatiossa panostetaan johtoryhmän toimintaan.  Hyvin toimiville johtoryhmille on ominaista se, että ne aika ajoin pysähtyvät arvioimaan omaa toimintaansa. Ihmisten välisen vuorovaikutuksen tielle tulee helposti yhteistyötä haittaavia esteitä.

Henkilöarviointi

Syvällisesti paneutuva henkilöarviointimme lisää merkittävästi avainhenkilövalinnan onnistumisen todennäköisyyttä.

Rekrytointitilanteiden lisäksi asiakkaamme käyttävät henkilöarviointia organisaation kehityspotentiaalin kartoittamisen ja seuraajasuunnittelun perustana.

Management audit

Toimivatko kaikki avaintiimit niin tuloksellisesti kuin odotat? Oletko alkanut miettiä vetäjän tai muun keskeisen henkilön pelipaikkaa?

Ilmeisesti olisi management auditin paikka. Audit antaa tietoa siitä ovatko nykyiset pelipaikat parhaat mahdolliset ja missä asioissa kunkin pitää kehittyä, jotta voisi paremmin vastata nykyisen roolinsa vaatimuksiiin.