Executive Coaching

Coachingin avulla yllät suorituksiin, jotka hämmästyttävät sinut itsesikin.

Lue lisää Jukka-Pekka Hamarilan Kauppalehden haastattelusta (pdf)

Coaching on dialogia, jonka olennaiset elementit ovat tavoitteellisuus, arvostava läsnäolo ja selkeyttä luovat kysymykset. Coaching lisää tuloksellisuutta:

  • Vahvistamalla omaa energiatasoa ja jaksamista
  • Lisäämällä itsetuntemusta
  • Ylläpitämällä fokuksen säilymistä oikeissa asioissa ja tavoitteissa
  • Kehittämällä tehtävässä menestymisen kannalta keskeisiä kompetensseja
  • Luomalla sopivaa painetta siirtyä sanoista tekoihin – ”sense of urgency”
  • Kirkastamalla omaa ajattelua päätöksentekotilanteissa