Henkilöarviointi

Avainhenkilövalintojen onnistuminen on prioriteetti nro 1 – kaikki muu tulee sen jälkeen

Perusteellisesti paneutuva henkilöarviointimme lisää merkittävästi avainhenkilövalinnan onnistumisen todennäköisyyttä. Rekrytointitilanteiden lisäksi asiakkaamme käyttävät kompetenssianalyysia organisaation kehityspotentiaalin kartoittamisen ja seuraajasuunnittelun perustana.

Yleisin syy avainhenkilövalinnoissa epäonnistumisen taustalla on liiallinen työhistorian ja kokemuksen painottaminen. Tietynlainen kokemus ja osaaminen on toki välttämätöntä, mutta se ei yksin takaa menestymistä tietyssä roolissa. Menestymiseen vaaditaan lisäksi oikeat ominaisuudet ja luonteenpiirteet.

Kestävä kehitysPinnan alla olevien ominaisuuksien ja luonteenpiirteiden kautta pääsemme kiinni kompetensseihin, joihin menestyminen tietyssä työroolissa perustuu. Lähes kaikissa avainrooleissa välttämättömiä kompetensseja ovat esimerkiksi

 • Tuloshakuisuus
 • Yhteistyökyky
 • Empatiakyky
 • Ongelmanratkaisukyky
 • Asiakaslähtöisyys
 • Organisaation tunnevirtausten ymmärtäminen (sosiaalinen pelisilmä)
 • Vaikuttaminen

Merkittävät puutteet yhdelläkin vaadittavalla kompetenssialueella estävät tehtävässä menestymisen tarkoitetulla tavalla. Henkilöarvioinnissa keskitymme juuri näihin pinnan alla oleviin asioihin, joilla on keskeinen merkitys tehtävässä menestymiselle. Arviointimme runkona on BEI-henkinen haastattelu (Behavioral event interview). Seniorikonsulttimme käyttävät jopa 3 – 4 tuntia aikaa perusteelliseen syvähaastatteluun. Käymme yksityiskohtaisesti läpi henkilön työhistorian onnistumisia ja epäonnistumisia. Lopputuloksena syntyy analyysi, jossa on kiteytetysti kuvattu henkilön kompetenssiprofiili ja verrattu sitä tehtävässä vaadittaviin kompetensseihin.

Olemme kouliintuneet tunnistamaan myös vahingolliset luonteenpiirteet, joilla on tuhoisa vaikutus organisaatioon. Esimerkiksi niin sanottuja narsistisia piirteitä on vaikea tunnistaa. Hämäännymme helposti narsistisen henkilön kyvystä antaa  vakuuttava ja dynaaminen vaikutelma. Tällaisen henkilön palkkaamisesta seuraa ennemmin tai myöhemmin vakavia vaurioita ilmapiiriin ja työhyvinvointiin, mikä näkyy liiketoiminnan kehittymisessä.

Olemme perusteellisia ja huolellisia referenssien tarkistamisessa. Muutama puhelu antaa yleensä olennaista tietoa kokonaiskuvaa täydentämään.

Palvelun toteutus vaiheittain

 1. Toimeksiannon alussa perehdymme asiakkaan liiketoimintaan ja strategiaan.
 2. Tarkennamme asiakkaan kanssa kyseessä olevaan tehtävään liittyvät kompetenssivaatimukset. Muodostamme  kuvauksen tehtävässä vaadittavista ominaisuuksista ja kompetensseista, jotka ovat välttämättömiä tehtävässä menestymisen kannalta.
 3. Arvioimme arviointiin otettujen henkilöiden kompetenssien tasot ja soveltuvuuden tehtävään. Arviointi vaatii arvioitavalta henkilöltä aikaa yhden työpäivän verran (läsnäoloaikaa puolenpäivän verran varsinaisena arviointipäivänä). Menetelmiämme ovat noin 2-3 tunnin pituinen BEI-henkinen syvähaastattelu, jossa paneudutaan erityisesti henkilön aikaansaannoksiin.
 4. Laadimme raportin kustakin arvioidusta kandidaatista ja asetamme heidät sopivuusjärjestykseen suhteessa haettuun tehtävään. Raportoimme myös henkilön vahvuudet ja kehittämisalueet. Raportin saa toimeksiantajan lisäksi myös arvioitu henkilö.
 5. Käymme raportin läpi yhdessä toimeksiantajan kanssa. Raportti käydään henkilökohtaisesti läpi myös arvioidun henkilön kanssa.
 6. Ennen rekrytoidun henkilön koeajan päättymistä haastattelemme lyhyesti rekrytoitua henkilöä itseään sekä hänen kanssaan työskennelleitä työntekijöitä. Haastatteluiden perusteella annamme suosituksia jatkosta.