Johtoryhmätyön kehittäminen

Hyvin tomiville johtoryhmille on ominaista säännöllinen oman toiminnan arviointi. Johtoryhmätyön kehittämistä kannattaa miettiä erityisesti silloin kun:

 • Työskentelyn fokus vaatii tarkentamista
 • Johtoryhmän kokoonpano ei ole ehkä paras mahdollinen
 • Jäsenet eivät kanna aitoa vastuuta yhteisen päämäärän saavuttamisesta
 • Keskustelu ei ole luontevaa ja vapautunutta
 • Ilmapiirissä vaikuttaa olevan haitallisia jännitteitä
 • Kokoukset eivät ole tehokkaita ja aikaa haaskaantuu
 • Tulevaisuudesta ja tärkeistä strategisista asioista keskustellaan liian vähän

Lähestymistapamme johtoryhmätyön kehittämiseen lähtee aina liikkeelle tilanteen arvioinnista. Se toteutetaan kunkin jäsenen yksilöllisellä haastattelulla. Haastattelun tavoitteena ei ole pelkästään tiedon kerääminen. Haastattelu on jo itsessään voimakas coachaava interventio, joka pysäyttää ajattelemaan ja käynnistää muutosta.

Haastatteluiden perusteella teemme analyysin johtoryhmätyön vahvuuksista ja kehittämisalueista. Käymme analyysin yleensä läpi johtoryhmän vetäjän kanssa ennen yhteistä workshopia. Yhteiset kehittämissessiot rakennamme tilannekohtaisesti. Workshop-työskentelyssä keskitymme sellaisiin asioihin, joiden parantaminen tuo eniten hyötyä kyseiselle johtoryhmälle. Yleensä yhteisessä kehittämissessiossa nousevat esiin:

 • Keskinäisen kommunikoinnin haasteet
 • Ryhmän yhteinen päämäärä vai jäsenten siiloutuneet päämäärät ja osaoptimointi
 • Kokouksissa käsiteltävät asiat ja niiden oikea lentokorkeus
 • Johtoryhmän työskentelyyn ja käyttäytymiseen liittyvät pelisäännöt
 • Kokoontumisten rakenne ja vuosikello
 • Kannustavan ja innovatiivisen ilmapiirin luominen
 • Strategisen ja operatiivisen keskustelun ajallinen jakautuminen

Hyvään kehittämisprosessiin kuuluu yleensä muutamia yhteisiä tapaamisia. Kerran kuntoon laitetuilla asioilla on tapana ajansaatossa rapautua. Johtoryhmä on kuin talo, joka kaipaa jatkuvaa kunnostamista. 2- 3 kertaa vuodessa toteutettavat  johtoryhmän coaching-tapaamiset voivat olla hyvä jatko kehittämistyölle. Coachaavat pysähtymishetket ovat huoltoa, jolla varmistetaan johtoryhmän tuloksellinen toiminta.