Management Audit

Management Audit on voimakas interventio, joka laittaa ongelmanratkaisuprosessin liikkeelle

Toimivatko kaikki avaintiimit niin tuloksellisesti kuin odotat? Oletko alkanut miettiä vetäjän tai muun keskeisen henkilön pelipaikkaa? Kehityshankkeet eivät ole edenneet, eikä kasvu-uralle ole päästy suunnitelmien mukaisesti. Olet ehkä huomannut, että osa keskeisistä avainhenkilöistä ja johtajista on turhautuneita ja tyytymättömiä?

Ilmeisesti olisi management auditin paikka. Audit antaa tietoa siitä ovatko nykyiset pelipaikat parhaat mahdolliset? Missä asioissa kunkin pitää kehittyä, jotta voisi paremmin vastata nykyisen roolinsa vaatimuksiin? Haastatteluiden avulla kartoitamme keskeiset ongelmat ja erilaiset ratkaisumallit niihin.

Haastattelu on jokaiselle osallistujalle myös henkilökohtainen pysähtymisen paikka, joka selkiyttää omat ajatukset ja tunteet. Coaching-henkisessä haastattelussa kartoitamme esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Oma jaksaminen ja motivaatio tällä hetkellä sekä siihen vaikuttavat seikat
  • Itsearvio omista kompetensseista ja ominaisuuksista suhteessa nykyiseen rooliin
  • Sitoutuminen nykyiseen rooliin ja tulevaisuuden uratoiveet
  • Kollegoiden kompetenssit, osaamiset ja pelipaikat
  • Johtajiston keskinäinen yhteistyö ja kommunikaatio sekä yhteistyön pullonkaulat